PODSTAWA PROGRAMOWA 2017 – KWALIFIKACJE DWU-LITEROWE

ETAP PISEMNY

Lp

Kwalifikacja

Data i godzina egzaminu

Miejsce egzaminu

1

AU.36 Prowadzenie rachunkowości

22.06.2021

12:00

ul. 11 Listopada 24

s.13

2

RL.26 Florysta

22.06.2021

12:00

ul. 11 Listopada 24

s.13

3

AU.65 Kadry i płace

22.06.2021

147:00

ul. 11 Listopada 24

s.13

ETAP PRAKTYCZNY

Lp

Kwalifikacja

Data i godzina egzaminu

Miejsce egzaminu

1

AU.61 Kosmetyczka

21.06.2021

13:00

ul. 11 Listopada 24

s.8

2

RL.26 FLorysta

26.06.2021

8;00 – zmiana I

ul. 11 Listopada 24

s.12

3

RL.26 FLorysta

26.06.2021

8;00 – zmiana II

ul. 11 Listopada 24

s.12

4

AU.36 Prowadzenie rachunkowości

28.06.2021

15:00

ul. 11 Listopada 24

s.7

5

AU.65 Kadry i płace

29.06.2021

15:00

ul. 11 Listopada 24

s.7

Jednocześnie informujemy, iż zdający powinien:

  1. Przybyć na egzamin ½ godziny przed czasem
  2. Posiadać ze sobą dowód osobisty, długopis z czarnym wkładem, kalkulator (etap pisemny), ołówek, gumkę, linijkę, rękawiczki jednorazowe oraz maseczkę.

PODSTAWA PROGRAMOWA 2019 – KWLAIFIKACJE TRZY - LITEROWE

ETAP PISEMNY

Lp

Kwalifikacja

Data i godzina egzaminu

Miejsce egzaminu

1

EKA.05 Kadry i płace

09.06.2021

8:30

ul. 11 Listopada 24

s.7

2

EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

09.06.2021

11:00

ul. 11 Listopada 24

s.7

3

MEC. Operator CNC

09.06.2021

13:30

ul. 11 Listopada 24

s.7

ETAP PRAKTYCZNY

Lp.

Kwalifikacja

Data i godzina egzaminu

Miejsce egzaminu

1

EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

15.06.2021

12:30

ul. 11 Listopada 24

s.7

2

EKA.05 Kadry i płace

18.06.2021

12:30

ul. 11 Listopada 24

s.7

3

MEC.05 Operator CNC

19.06.2021

8:00 – zmiana I

ul. Matejki 1

s.1

4

MEC.05 Operator CNC

19.06.2021

12:00 – zmiana II

ul. Matejki 1

s.1

5

MEC.05 Operator CNC

19.06.2021

16:00 – zmiana III

ul. Matejki 1

s.1

6

MEC.05 Operator CNC

20.06.2021

8:00 – zmiana I

ul. Matejki 1

s.1

Jednocześnie informujemy, iż zdający powinien:

  1. Przybyć na egzamin ½ godziny przed czasem
  2. Posiadać ze sobą dowód osobisty, długopis z czarnym wkładem, kalkulator (etap pisemny), ołówek, gumkę, linijkę, rękawiczki jednorazowe oraz maseczkę.
  3. W kwalifikacji MEC.05 – ubranie robocze