Szanowni Państwo, zapraszamy wszystkich nauczycieli 30.06.2022 roku o godzinie 10:00, ul. Matejki 1, 19-300 Ełk na Radę Pedagogiczną.

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku zatrudnieni na stanowisku nauczyciela do nauczania zajęć praktycznych w wydziale mechanicznym – Techniki wytwarzania, programowanie i obsługa obrabiarek CNC (15h tygodniowo).

Szanowni Państwo, zapraszamy wszystkich nauczycieli 09.05.2022 roku o godzinie 16:00  ul. Matejki 1, 19-300 Ełk na Radę Pedagogiczną.

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy harmonogram części praktycznej egzaminu zawodowego czerwiec 2022

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy Harmonogram części pisemnej egzaminu zawodowego czerwiec 2022

Uprawnieni pracownicy chcący skorzystać ze świadczeń socjalnych w roku 2022 proszeni są o złożenie informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej (załącznik nr 2 ) wraz z Pit-ami do wglądu!!! w nieprzekraczalnym terminie od 04.05.2022 do 16.05.2022 w sekretariacie CKZ w Ełku, ul. 11 Listopada 24.

pdfZacznik_nr_2_ZFSS_na_stronę.pdf143.11 KB

Wielkanoc 3

W dniach 06.04.2022 ( środa) , 08.04.2022 (piątek)  i 11.04.2022 (poniedziałek) Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku przy ul. Matejki 1 zapraszamy na bezpłatny przegląd samochodów w godzinach 9.00 – 14.00

Badaniu będą podlegały następujące podzespoły:

W dniu 7 kwietnia 2022 roku o godzinie 10.00 w pracowni Obróbka Mechaniczna odbędzie się lekcja otwarta. Tematem będzie: "Informacja zwrotna do ucznia o stopniu opanowania umiejętności (zaliczenie pracowni)".

Uprawnieni pracownicy chcący skorzystać z zapomogi socjalnej w związku ze zwiększonymi okresowo wydatkami proszeni są o złożenie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 30.03.2022 do godziny 15.00 w sekretariacie CKZ w Ełku, ul. 11 Listopada 24.