Słuchacze IIKP, IIPR, IIE, IIIOCH chcący przystąpić do egzaminu zawodowego w styczniu proszeni są o złożenie najpóźniej do 15.09.2021 roku deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego.

Osoby chcące przystąpić do egzaminu poprawkowego proszeni są o złożenie deklaracji do 15.09.2021 roku.