Lp.

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Miejsce egzaminu

Czas trwania egzaminu

Kwalifikacja

Forma egzaminu

1

10.01.2022 (poniedziałek)

9.00

ul. 11 Listopada 24

sala nr 13

180 minut

BPO.02

Egzamin papierowy

2

10.01.2022

(poniedziałek)

13.00

ul. 11 Listopada 24

sala nr 8

120 minut

AU.61

Egzamin papierowy

3

15.01.2022

(sobota)

8.00

ul. Armii Krajowej 1

180 minut

ELE.02

Wykonanie

4

12.30

ul. Armii Krajowej 1

180 minut

ELE.02

Wykonanie

5

17.00

ul. Armii Krajowej 1

180 minut

ELE.02

Wykonanie

6

19.01.2022

(środa)

15.00

ul. 11 Listopada 24

sala nr 7

180 minut

AU.65

Egzamin przy komputerze

7

20.01.2022

(czwartek)

12.30

ul. 11 Listopada 24

sala nr 7

180 minut

EKA.07

Egzamin przy komputerze

8

21.01.2022

(piątek)

12.30

ul. 11 Listopada 24

sala nr 7

180 minut

EKA.05

Egzamin przy komputerze

 

Jednocześnie informujemy, iż zdający powinien:

  1. przybyć na egzamin 45 min. przed czasem,
  2. posiadać ze sobą: dowód osobisty, długopis z czarnym wkładem, ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę,
  3. Posiadać: maseczkę, rękawiczki jednorazowe.