Zapraszamy młodzież szkół ponadpodstawowych powiatu ełckiego, uczestniczących w projekcie "Warmia i Mazury Doradztwem Zawodowym Stoi" do udziału w Konkursie "Wirtualne spotkanie z moim zawodem". 

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie krótkiego filmu wideo prezentującego zawód, w którym uczeń odbywa naukę w danej szkole.

2021 Konkurs Wirtualne spotkanie z moim zawodem

Tematyka pracy powinna obejmować:

  • autoprezentację ucznia/uczennicy
  • prezentację szkoły
  • prezentację zawodu w środowisku szkolnym lub u pracodawcy

CELEM KONKURSU JEST:

  1. Promocja kształcenia zawodowego oraz przybliżenie specyfiki nauki w zawodach szkolnictwa branżowego w szkołach i placówkach powiatu ełckiego.
  2. Doskonalenie umiejętności samodzielnego pozyskiwania informacji na temat ścieżek edukacyjnych, zawodowoych oraz rynku pracy z wykorzystaniem narzędzi i zasobów cyfrowych.
  3. Rozbudzanie kreatywności wśród młodzieży.
  4. Zachęcanie uczestników konkursu do aktywności twórczej oraz promowania szkoły w środowisku lokalnym.
  5. Inspirowanie uczniów do świadomego planowania swojej przyszłości zawodowej.

LICZYMY NA ZAINTERESOWANIE I ZAANGAŻOWNIE

DLA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU PRZEWIDZIANO NAGRODY I RZECZOWE I DYPLOMY

Projekt Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi!
doradcy konsultanci: Teresa Garlicka, Jolanta Grędzińska-Kosiorek