Zajęcia dydaktyczne prowadzone w Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku w okresie od 20.12.2021 do 09.01.2022 roku realizowane będą zdalnie w wyjątkiem zajęć praktycznych, które odbywać się będą stacjonarnie w pracowniach centrum. W tym okresie obowiązuje plan zajęć zamieszczony w zakładce Kursy i Szkolenia/Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe/Plan zajęć na naszej stronie: http://www.ckz.elk.pl/plan-zajec

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 13.12.2021 poz. 2301)