Uprawnieni pracownicy chcący skorzystać z dofinansowania wczasów zorganizowanych we własnym zakresie proszeni są o złożenie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2022 do godziny 15.30 w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku, ul. 11 Listopada 24.