Uprawnieni pracownicy chcący skorzystać z zapomogi socjalnej w związku ze zwiększonymi okresowo wydatkami proszeni są o złożenie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 30.03.2022 do godziny 15.00 w sekretariacie CKZ w Ełku, ul. 11 Listopada 24.

pobierz plik pdfzałacznik_nr_4_nowy_zwiekszone.pdf160.52 KB