Uprawnieni pracownicy chcący skorzystać ze świadczeń socjalnych w roku 2022 proszeni są o złożenie informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej (załącznik nr 2 ) wraz z Pit-ami do wglądu!!! w nieprzekraczalnym terminie od 04.05.2022 do 16.05.2022 w sekretariacie CKZ w Ełku, ul. 11 Listopada 24.

pdfZacznik_nr_2_ZFSS_na_stronę.pdf143.11 KB