Przedstawiamy Państwu naszą aktualną ofertę kursów zawodowych. Ich zaletą jest krótki okres trwania, a ich celem jest uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji Zawodowych. Są to formy płatne. Wysokość opłaty za kurs zależy od liczby kandydatów na dany kurs.

..

..

Kursy kompetencji ogólnych (kko) PŁATNE

Kursy kompetencji ogólnych (kko) są między innymi dla osób, które chcą przygotować się do egzaminu maturalnego Kurs kompetencji ogólnych jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego. Minimalna liczba godzin na tym kursie wynosi 30 godzin. Podmiot prowadzący kurs ustali formę zaliczenia kursu. Uzyskanie zaliczenia będzie potwierdzane wydaniem zaświadczenia na druku MEN o ukończeniu kursu. Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej.

Osoba uczestnicząca w kształceniu na KKO, może jednocześnie odbywać naukę na kilku kursach. 

Kursy kompetencji ogólnych (kko) PŁATNE

Kursy kompetencji ogólnych (kko) są między innymi dla osób, które chcą przygotować się do egzaminu maturalnego Kurs kompetencji ogólnych jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego. Minimalna liczba godzin na tym kursie wynosi 30 godzin. Podmiot prowadzący kurs ustali formę zaliczenia kursu. Uzyskanie zaliczenia będzie potwierdzane wydaniem zaświadczenia na druku MEN o ukończeniu kursu. Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej.

Osoba uczestnicząca w kształceniu na KKO, może jednocześnie odbywać naukę na kilku kursach.