Uprawnieni pracownicy zamierzający skorzystać z zapomogi socjalnej w związku ze zwiększonymi okresowo wydatkami oraz  paczek mikołajkowych dla dzieci proszeni są o złożenie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 25.11.2021 r. w sekretariacie CKZ w Ełku ul. 11 Listopada 24.

Uprawnieni pracownicy chcący skorzystać ze świadczeń socjalnych w roku 2021 proszeni są o złożenie informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej (załącznik nr 2) wraz z Pit-ami do wglądu w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2021 w sekretariacie CKZ w Ełku, ul. 11 Listopada 24.

Uprawnieni pracownicy chcący skorzystać z zapomogi socjalnej w związku ze zwiększonymi okresowo wydatkami proszeni są o złożenie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 05.03.2021 do godziny 15.30 w sekretariacie CKZ w Ełku, ul. 11 Listopada 24.

Uprawnieni pracownicy chcący skorzystać z dofinansowania wczasów zorganizowanych we własnym zakresie proszeni są o złożenie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 26.02.2021 do godziny 15.30 w sekretariacie CKZ w Ełku, ul. 11 Listopada 24.

Uprawnieni pracownicy chcący skorzystać ze świadczeń socjalnych w roku 2020 proszeni są o złożenie informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej (załącznik nr 2) wraz z PIT–ami za rok 2019 do wglądu w nieprzekraczalnym terminie do 15.10.2020 w sekretariacie CKZ ul. 11 Listopada 24.

Osoby chcące skorzystać z zapomogi socjalnej w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia oraz paczek mikołajkowych dla dzieci proszone są o złożenie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 01.12.2014 do godziny 15.00 w pokoju 24 CKPiU w Ełku, ul. 11 Listopada 24.