Uprawnieni pracownicy zamierzający skorzystać z zapomogi socjalnej w związku ze zwiększonymi okresowo wydatkami oraz  paczek mikołajkowych dla dzieci proszeni są o złożenie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 25.11.2021 r. w sekretariacie CKZ w Ełku ul. 11 Listopada 24.

Wnioski powinny być zszyte zszywaczem.