Szanowni Państwo, zajęcia na IIKP, IIPR, IIIOCH, IIKOS, IIE rozpoczną się 4-5.09.2021 roku. Plan zajęć zamieszczony jest w zakładce Kursy i szkolenia - kwalifikacyjne kursy zawodowe - plan zajęć.

Uwaga! Rekrutacja na kwalifikacyjny kurs zawodowy Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (Ślusarz ze spawaniem metodą TIG) zostaje przedłużona do 15.09.2021 roku.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (z póżniejszymi zmianami), informuję, że zajęcia dydaktyczne IPR, IKP, IKOS, IE, IICNC, IIOCH, IIKP, IIPR od dnia 07 maja 2021 roku do dnia 16 maja 2021 roku prowadzone będą w systemie hybrydowym.

Dostęp do wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z przykrością informuję, że zajęcia praktyczne dla słuchaczy KKZ od dnia 12 kwietnia 2021 do dnia 18 kwietnia 2021 roku prowadzone będą wyłącznie w trybie zdalnym.

Harmonogram egzaminów zawodowych dla absolwentów KKZ

Od dnia 10.12.2020 r. jest możliwość odbioru zaświadczeń ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych IIKP, IIPR, II KOS w sekretariacie na ulicy 11 Listopada 24.

W dniu 3-4.10.2020 zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych mają następujące kursy: II PR, II KP, II FLO i II KOS.

W dnia 26-27.09.2020 r. rozpoczną się zajęcia kwalfikacyjnych kursów zawodowych (ochrona osób i mienia - IOCH, operator cnc - ICNC, kadry i płace - IKP, prowadzenie rachunkowości - I PR). PLAN ZAJĘĆ 26-27.09.2020 - pdfpobierz PDF130.21 KB

Centrum Kształcenia Zawodowego oferuje następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe: