Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z przykrością informuję, że zajęcia praktyczne dla słuchaczy KKZ od dnia 12 kwietnia 2021 do dnia 18 kwietnia 2021 roku prowadzone będą wyłącznie w trybie zdalnym.

Plan zajęć zamieszczony jest na stronie naszej placówki www.ckz.pl w zakładce PLAN ZAJĘĆ Zajęcia odbywać się będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość tj. platformy MOODLE służącej do zamieszczania materiałów do nauki oraz poprzez prowadzenie zajęć on – line z wykorzystaniem platformy TEAMS. Zasady organizacji i prowadzenia zajęć w trybie zdalnym zamieszczone są na stronie naszej placówki www.ckz.pl w zakładce Zasady organizacji i prowadzenia nauczania na odległość

Proszę zatem o odczytywanie informacji zamieszczanych przez nauczycieli aby uczestniczyć efektywnie w zajęciach. Mam nadzieję, że wszyscy sprostamy wyzwaniu i wspólnie przetrwamy ten trudny czas. O wszelkich zmianach w organizacji zajęć będę na bieżąco Państwa informować za pośrednictwem naszej strony internetowej. 

Trzymam kciuki i życzę wszystkim wytrwałości!!

Marta Obrycka
dyrektor CKZ

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkoly-i-placowki-nadal-pracuja-zdalnie--przedluzenie-obowiazujacych-obostrzen-do-18-kwietnia