Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (z póżniejszymi zmianami), informuję, że zajęcia dydaktyczne IPR, IKP, IKOS, IE, IICNC, IIOCH, IIKP, IIPR od dnia 07 maja 2021 roku do dnia 16 maja 2021 roku prowadzone będą w systemie hybrydowym.

Oznacza to, że zajęcia praktyczne dla wymienionych wyżej kursów realizujemy w naszych pracowniach stacjonarnie w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo, a część zajęć praktycznych możliwa do realizacji w systemie zdalnym nadal prowadzona będzie tą metodą.

Przypominam, że zajęcia praktyczne stacjonarne realizowane są w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z wcześniej zarządzonymi procedurami, które zamieszczone są w Procedury ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-19 . Proszę o zapoznanie się z nimi i ich przestrzeganie.

Plan kwalifikacyjnych kursów zawodowych jest w zakładce: PLAN ZAJĘĆ. O dalszych zmianach w organizacji zajęć będę na bieżąco Państwa informować za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Marta Obrycka
dyrektor CKZ