Szanowni Słuchacze w związku z obwieszczeniem Prezesa Rady mInistrów z dnia 23.10.2020 z dniem 24.10.2020 roku wprowadza się w części zajęć zmiany organizacyjne.

W związku z powyższym na bieżąco przed każdym zjazdem będziemy Państwu ogłaszać zmiany w planie zajęć. Dlatego prosimy o śledzenie naszej strony internetowej www.ckz.elk.pl 

Harmonogram prowadzenia zajęć na zjazd od 24-25.10.2020 roku z uwzględnieniem zmian organizacyjnych:

Marta Obrycka
Dyrektor CKZ