Z przykrością informujemy, iż w związku z tym, że zajęcia praktyczne dla uczniów ZSME w Ełku oraz ZS1 w Ełku do dnia 8 listopada 2020 r. nadal prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik na odległość, rozpoczęcie konkursu zawodowego pt. „PAMIĘTAM NIE ZAPOMNĘ 11.11.1918” zostało przesunięte do odwołania.

Termin ten może ulec dalszemu przesunięciu w sytuacji, gdy ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty zostanie przedłużone.