Dostęp do wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

https://lomza.epkz.cke.edu.pl/aktywacja