Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku poszukuje osoby na stanowisko nauczyciela praktycznej nauki zawodu.

Prowadzenie zajęć praktycznych branża mechaniczna (forma zaoczna)