Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku zaprasza uczniów w zawodach: mechanik, technik mechanik oraz elektromechanik pojazdów samochodowych uczęszczających na zajęcia praktyczne do Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku do udziału w konkursie „Dobry Mechanik”. 

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu, aby nadchodzące święta Wielkanocne napełniały Wasze sercia radością i nadzieją , a chwile spędzone w gronie najbliższych dodawały otuchy i pozwalały przezwyciężyć wszelkie trudności.

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie spokój i radość.

Kompozycje przygotowały słuchaczki kursu FLORYSTA

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, że zajęcia praktyczne dla uczniów ZSME w Ełku oraz ZS1 w Ełku od dnia 18 stycznia 2021 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku prowadzone będą w systemie hybrydowym.

Wszystkim Pracownikom z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę wyrazić swoje uznanie dla Waszej pracy i złożyć najlepsze życzenia.

Konkurs Zawodowy "PAMIĘTAM NIE ZAPOMNĘ 11.11.1918 r. - Konkurs Zawodowy dla uczniów klas II oraz III szkoły branżowej I stopnia o kierunku suchej zabudowy odbywających zajęcia praktyczne w CKZ