Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku zaprasza uczniów w zawodach: mechanik, technik mechanik oraz elektromechanik pojazdów samochodowych uczęszczających na zajęcia praktyczne do Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku do udziału w konkursie „Dobry Mechanik”. 

Opiekunem konkursu jest Pan Krzysztof Nitkowski.