Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 tys. € na realizację zadania „Zadanie inwestycyjne polegające na dostosowaniu pomieszczeń budynku W-1 przy ul. Matejki 1 w Ełku do zainstalowania nowych maszyn nowoczesnego centrum obróbkowego”