Kurs spawania metodą MAG powala na nabycie umiejętności spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych.

Celem kursu jest przygotowanie do pracy w służbach finansowo-księgowych poprzez przyswojenie wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów oraz przepisów podatkowych jak również opanowanie obsługi komputerowego programu do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Spawanie metodą TIG (Tungsten Inert Gas) polega na wytwarzaniu łuku elektrycznego za pomocą nietopliwej elektrody wolframowej w osłonie gazu obojętnego.

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do podejmowania zadań menedżerskich w zakresie kierowania ludźmi w organizacji.