Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do podejmowania zadań menedżerskich w zakresie kierowania ludźmi w organizacji. 

Celem kursu jest  opanowanie nie tylko sztuki prowadzenia skutecznych negocjacji, ale też opanowanie sztuki radzenia sobie w codziennych sytuacjach.

Celem kursu jest przygotowanie do pracy w służbach finansowo-księgowych poprzez przyswojenie wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów oraz przepisów podatkowych jak również opanowanie obsługi komputerowego programu do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Celem kursu jest nabycie umiejętności wykorzystania nowoczesnej lekkiej technologii budowlanej wykorzystywanej przede wszystkim do wykańczania wnętrz.