Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do podejmowania zadań menedżerskich w zakresie kierowania ludźmi w organizacji. 

Podczas szkolenia Uczestnicy zapoznają się z technikami budowania i zarządzania zespołami pracowniczymi.

Nabędą umiejętności w zakresie motywowania i oceniania pracowników oraz poznają sposoby budowania systemów wynagrodzeń pracowniczych i planowania ścieżek kariery.

Szkolenie skoncentrowane jest na praktyce, powadzone jest w formie warsztatowej z wykorzystaniem różnych metod aktywizujących.

KURS: Zarządzanie zasobami ludzkimi

  • Liczba godzin: 24
  • Mninimalna ilość osób w grupie: 10
  • Cena: 420 zł/osoba