Zajęcia prowadzone w CKZ dla uczniów z ZSME w Ełku z praktycznej nauki zawodu w klasach: 3tsg, 3sg, 3s prowadzone przez Pana Krzysztofa Nitkowskiego w dniach od 17.01.2022r. do dnia 21.01.2022r. zostają odwołane.

Zajęcia prowadzone w CKZ dla uczniów z ZS nr 1 w Ełku z praktycznej nauki zawodu w klasach: 3tbp, 3tbg prowadzone przez Pana Pawła Malinowskiego w dniach od 03.01.2022r. do dnia 05.01.2022r. zostają odwołane.

Zajęcia prowadzone w Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku dla uczniów z ZS nr 1 w Ełku oraz ZSM-E w Ełku w dniach od 20.12.2021r. do dnia 09.01.2022r. będą odbywać się stacjonarnie zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

Zajęcia prowadzone w CKZ dla uczniów z ZSME w Ełku z praktycznej nauki zawodu w klasie 2ts w dniach od 06.12.2021r. do dnia 12.12.2021r. będą prowadzone w sposób zdalny.

Zajęcia prowadzone w CKZ dla uczniów z ZSME w Ełku z praktycznej nauki zawodu w klasie 3ts  w dniach od 02.12.2021r. do dnia 06.12.2021r. będą prowadzone w sposób zdalny.

Zajęcia prowadzone w CKZ dla uczniów z ZSME w Ełku z praktycznej nauki zawodu w klasach: 1tme, 1s, 3tm prowadzone przez Pana Andrzeja Orchowskiego w dniach od 24.11.2021r. do dnia 01.12.2021r. zostają odwołane.

Zajęcia prowadzone w CKZ dla uczniów z ZSME w Ełku z praktycznej nauki zawodu w klasach: 3og, 1tme, 1s, 3tm prowadzone przez Pana Bogdana Zarzeckiego w dniach od 16.11.2021r. do dnia 26.11.2021r. zostają odwołane.

Zajęcia prowadzone w CKZ dla uczniów z ZSME w Ełku z praktycznej nauki zawodu w klasach: 3og, 1tme, 1s, 3tm prowadzone przez Pana Andrzeja Orchowskiego w dniach od 16.11.2021 r. do dnia 19.11.2021 r. zostają odwołane.

W związku z bezpośrednim kontaktem uczniów z osobą zakażoną, uczniowie klas i grup wykazanych poniżej w okresie od dnia 28.10.2021 do 02.11.2021 mają odwołane zajęcia praktyczne w pracowni CNC 2.

SZANOWNI UCZNIOWIE ZSM-E W EŁKU ORAZ ZS NR 1 W EŁKU ORAZ SZANOWNI RODZICE!!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15.04.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, że zajęcia praktyczne dla uczniów ZSME w Ełku oraz ZS1 w Ełku, którzy zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec - lipiec 2021 od dnia 19 kwietnia 2021 roku do odwołania prowadzone będą w systemie hybrydowym.

SZANOWNI UCZNIOWIE ZSM-E W EŁKU ORAZ ZS NR 1 W EŁKU ORAZ SZANOWNI RODZICE!!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z przykrością informuję, że zajęcia praktyczne dla uczniów ZSME w Ełku oraz ZS1 w Ełku od dnia 29 marca 2021 do dnia 11 kwietnia 2021 roku prowadzone będą wyłącznie w trybie zdalnym.

Zajęcia prowadzone w CKZ dla uczniów z ZSME w Ełku z praktycznej nauki zawodu w klasie: 2sg – tylko grupa Pana Piotra Wysockiego (pracownia samochodowa) w dniu 12.03.2021 r. oraz 19.03.2021 r. zostają odwołane.