Zajęcia z praktycznej nauki zawodu prowadzone w CKZ dla uczniów z ZSME w Ełku w klasie: 3s w pracowni diagnostyki samochodowej, w dniu 05.05.2022r. zostają odwołane.