Zajęcia prowadzone  w CKZ dla uczniów z ZSME w Ełku z praktycznej nauki zawodu w klasie: 3s (pracownia diagnostyki samochodowej), w dniu 28.04.2022r. zostają odwołane.