Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku na podstawie upoważnienia wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży jest ośrodkiem egzaminacyjnym do zorganizowania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w następujących kwalifikacjach:

  • BPO.02 Ochrona osób i mienia
  • EKA.07 Prowadzenie rachunkowości
  • EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
  • MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających