Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku ogłosiło nabor kandydatów na stanowisko Referent (1/1 etatu). Aplikacje można składać w terminie do 19.04.2019 r., godz. 15:00

Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku ogłosiło nabor kandydatów na stanowisko Referent (1/1 etatu). Aplikacje można składać w terminie do 20.08.2021 r., godz. 15:00

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku ogłosiło nabor kandydatów na stanowisko Referent (1/2 etatu). Aplikacje można składać w terminie do 29.12.2018 r., godz. 14:00