MG 8109 ckz wejście

WIZJA

Centrum świadczy najlepszej jakości usługi edukacyjne zapewniające przygotowanie mobilnych na rynku pracy, rzetelnych pracowników, świadomych konieczności samorealizacji i uczenia się przez całe życie w celu poprawy swojej sytuacji zawodowej i osobistej.

MISJA

Jesteśmy po to, aby:

 • Wspierać i promować kształcenie ustawiczne,
 • Wyrównywać szanse edukacyjne,
 • Zaspokajać oczekiwania słuchaczy i ich potrzeby edukacyjne,
 • Wyzwalać wśród naszych słuchaczy i uczniów postawy kreatywne wobec współczesnego świata poprzez stosowanie nowatorskich metod nauczania, m. in. kształcenie na odległość.
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku lokalnym,
 • Oferować efektywne formy kształcenia dostosowane do potrzeb aktualnego rynku pracy,
 • Współpracować z pracodawcami w celu przygotowania i realizacji oferty edukacyjnej oraz stworzenia atrakcyjnych miejsc praktyk zawodowych,
 • Zapewnić nowoczesną bazę techno-dydaktyczną będącą wyspą edukacyjną dla współpracujących szkół i instytucji,
 • Zapewnić słuchaczom i uczniom wykwalifikowaną, doświadczoną i stale dokształcającą się kadrę dydaktyczną,
 • Kształtować właściwą postawę wobec zawodu opartą na rzetelności oraz etyce zawodowej,
 • Kształtować umiejętności interpersonalne i praktyczne spełniające oczekiwania pracodawców.