Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych (RODO),
uczniów i słuchaczy Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku
TEKST
Klauzula informacyjna dla pracowników TEKST
Klauzula informacyjna dla uczniów, rodziców, słuchaczy TEKST
Klauzula informacyjna o monitoringu TEKST