Zapytanie ofertowe na realizację zadania: „Zadanie inwestycyjne polegające na dostosowaniu pomieszczeń budynku W-1 przy ul. Matejki 1 w Ełku do zainstalowania nowych maszyn nowoczesnego centrum obróbkowego”. ogłosił Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku. Termin składania ofert upływa w dniu 18.12.2018 r., godz. 13:00

Zapytanie ofertowe na realizację zadania: "Wyposażenie pracowni rysunku technicznego i dokumentacji technicznej". ogłosił Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku. Termin składania ofert upływa w dniu 18.12.2018 r., godz. 13:00

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 tys. € na realizację zadania „Zadanie inwestycyjne polegające na dostosowaniu pomieszczeń budynku W-1 przy ul. Matejki 1 w Ełku do zainstalowania nowych maszyn nowoczesnego centrum obróbkowego”

Zapytanie ofertowe na realizację zadania: Wykonanie usług doradztwa zawodowego dla 90 osób - uczestników projektu "Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w Powiecie Ełckim II edycja" w okresie od 25 stycznia do 28 lutego 2019 r. ogłosił Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku. Termin składania ofert upływa w dniu 24.01.2018 r., godz. 10:00

Zapytanie ofertowe na realizację zadania Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku W-1 ogłosił Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku. Termin składania ofert upływa w dniu 5.12.2016 r., godz. 12:00