Nasza historia nie jest zbyt długa. Zaczęła się w 2002 roku. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku (CKPiU) jest publiczną placówka oświatową powołaną uchwałą nr XXXVII/282/02 Rady Powiatu w Ełku z dnia 27 lutego 2002 roku do realizacji zadań z zakresu bezpłatnego przygotowania praktycznego młodzieży i ustawicznego dorosłych.

Centrum Kształcenia Praktycznego powstało na bazie Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Mechaniczno- Elektrycznych w Ełku. Ich historia sięga 1946 roku. Wieloletnia tradycja tej instytucji oraz doświadczenie pracujących w niej nauczycieli i pracowników administracji i obsługi stanowi poważny fundament naszej szkoły.

msg41 f2 duze

Centrum Kształcenia Ustawicznego początkowo Prowadziło cztery typy szkół dla dorosłych powołanych uchwałami Rady Powiatu w Ełku z dnia 09 stycznia 2003 r. a mianowicie:

  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, które w roku 2011 zostało przeniesione do zespołu Szkół nr 2
  • Liceum Profilowane dla Dorosłych, które w wyniku zmian w kształceniu zostało z czasem wygaszone
  • Technikum dla Dorosłych
  • Szkołę Policealną dla Dorosłych.

Oferta Kształcenia Spotkała się z dużym zainteresowaniem. Na I semestr w roku szkolnym 2002/2003 zgłosiło się 825 słuchaczy. Wszystkie typy szkół prowadzone były w systemie zaocznym. Zajęcia rozpoczęły się w lutym 2003 roku. Zjazdy odbywały się, co dwa tygodnie - w sobotę i niedzielę. W kwietniu 2003 roku Rada Powiatu powołała kolejne dwa typy szkół dla dorosłych:

  • Gimnazjum dla Dorosłych
  • Zasadniczą Szkołę Zawodowa dla Dorosłych.

Zajęcia w Gimnazjum prowadzone były początkowo w dwóch systemach: stacjonarnym i zaocznym, natomiast w Zasadniczej Szkole Zawodowej w systemie zaocznym. Pierwsze zajęcia odbyły się 1 września 2003.

Uchwałą Powiatu Ełckiego w roku 2019 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku zostało przekształcone w Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku.

Zajęcia w naszej szkole są bezpłatne, ponieważ CKZ jest finansowane z budżetu Powiatu Ełckiego, oraz częściowo z dochodów własnych uzyskiwanych z działalności szkoleniowo-produkcyjnej.

Oferta szkolna CKZ dostosowana jest do ciągłych zmian ekonomicznych, społecznych i technologicznych. Ma wpływ na stan rynku pracy w kraju a przede wszystkim w województwie warmińsko-mazurskim.