Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego tj. laptopów do pracowni dydaktycznych CKZ w Ełku

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego tj. laptopów do pracowni dydaktycznych CKZ w Ełku ogłosił Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku. Termin składania ofert upływa w dniu 05.12.2022 r., godz. 12:00