Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 tys. € na realizację zadania „Zadanie inwestycyjne polegające na dostosowaniu pomieszczeń budynku W-1 przy ul. Matejki 1 w Ełku do zainstalowania nowych maszyn nowoczesnego centrum obróbkowego”

Wyniki postępowania - karta informacyjna dokumentu

Znak, nr: CKPiU.S.271.3.2019

Przedmiot zamówienia: „Zadanie inwestycyjne polegające na dostosowaniu pomieszczeń budynku W-1 przy ul. Matejki 1 w Ełku do zainstalowania nowych maszyn nowoczesnego centrum obróbkowego”

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe

Podmiot zamawiający: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku

Wartość zamówienia: 120 000 zł

Liczba otrzymanych ofert: 3

Liczba wykonawców wyłonionych w postępowaniu: 3

Uzasadnienie o unieważnieniu oferty: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Pełny tekst ogłoszenia: Prosimy pobrać poniżej załącznik

 

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Informacja z sesji otwarcia ofert pdf 151.37 KB Super User
Informacja o unieważnieniu postępowania pdf 157.86 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 09, sierpień 2021 21:48 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29, listopad 2022 20:25 Super User