Uprawnieni pracownicy chcący skorzystać ze świadczeń socjalnych w roku 2023 proszeni są o złożenie informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej (załącznik nr 2 ) wraz z Pit-ami do wglądu!!! w nieprzekraczalnym terminie do 15.05.2023 w sekretariacie CKZ w Ełku, ul. 11 Listopada 24.