Szanowni Państwo, w załączniku przedstawiamy harmonogram części praktycznej i pisemnej egzaminu zawodowego czerwiec 2024.

pobierz plik pdf pdfHARMONOGRAM_EGZAMINÓW_ZAWODOWYCH.pdf192.98 KB

Jednocześnie informujemy, iż zdający powinien:

1. przybyć na egzamin ½ godziny przed czasem,

2. posiadać ze sobą: dowód osobisty, długopis z czarnym wkładem, kalkulator (etap pisemny),

3. posiadać ze sobą: dowód osobisty, długopis z czarnym wkładem, odpowiedni strój roboczy do danej kwalifikacji (etap praktyczny).

Uprawnieni pracownicy chcący skorzystać ze świadczeń socjalnych w roku 2024 proszeni są o złożenie informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej (załącznik nr 2 ) w nieprzekraczalnym terminie do 15.05.2024 w sekretariacie CKZ w Ełku, ul. Matejki 1.

Załącznik nr 2 pdf pdfZałącznik_nr_2_ZFŚS.pdf557.28 KB

DZIEŃ ROWEROWY plakat1

Szanowni Państwo uprzejmie informuję, że termin przekazania certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji 2024 Zima to 8 kwietnia 2024 r.

Szanowni Państwo, informujemy iż w dniu 29.03.2024 roku Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku czynne będzie do godziny 13:00.

zyczenia wielkanoc na stronę

Szanowni Państwo, termin składania deklaracji  w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu na sesję LATO 2024 upływa 4 kwietnia 2024 r.

Sanowi Państwo od dnia 27 marca 2024 roku  istnieje możliwość sprawdzenia wyników egzaminu zawodowego z sesji Zima 2024 poprzez zalogowanie się do portalu zdającego:

Zdający logują się w portalu zdającego pod adresem internetowym:

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku zatrudni nauczyciela do nauczania zajęć praktycznych – Pracownia planowania przedsięwzięć gospodarczych.

Wymagania:

Osoba na dane stanowisko powinna posiadać:

1. Studia II stopnia na kierunku zarządzanie i marketing lub inne pokrewne lub;

2. Podyplomowe studia o specjalności przedsiębiorczość.

3. Mile widziane przygotowanie pedagogiczne.