ZAPYTANIE OFERTOWE

  1. Nazwa i zakres zamawiającego: Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie prac budowlanych polegających na odnowieniu elewacji budynku H-4 w celu dostosowania obiektu do użytkowania na potrzeby CKZ.

Roboty budowlane będą polegały na:

  1. Dociepleniu fragmentów budynku wskazanych przez Zamawiającego,
  2. Uzupełnienie tynku elewacji budynku H-4 wraz z jej pomalowaniem wg. koncepcji Zamawiającego,
  3. Wymiana uszkodzeń w podbitce dachowej oraz malowanie wiatrownic,
  4. Wykonanie obróbek blacharskich we wskazanych miejscach obiektu w H-4,
  5. Poprawa umocowania piorunochronów.

Wykonawca powinien dokonać oględzin obiektu H-4 celem uzyskania informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym.

Osoba wyznaczona do kontaktu – Dariusz Komosa

Numer telefon do kontaktu: 731 922 535, 87 621 78 78

Termin wykonania usługi ustala się do dnia 20.08.2023r.

  • Forma złożenia oferty

Ofertę należy składać na załączonym formularzu w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie prac budowlanych polegających na odnowieniu elewacji budynku H-4 w celu dostosowania obiektu do użytkowania na potrzeby CKZ” do sekretariatu CKZ w Ełku ul. 11-go Listopada 24 do dnia   27.06.2023 r. do godz. 12:00

Zapytanie ofertowepdfzapytanie_ofertowe-_elewacja.pdf237.04 KB

Formularz oferty pdfformularz_oferty_-_elewacja.pdf133.1 KB

Informacja z otwarcia ofert pdfInf._z_otw._ofert_wykonanie_prac_budowlanych.pdf248.91 KB