ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2024 "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla CKZ w Ełku"

  1. Nazwa i zakres zamawiającego: Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku.
  2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego tj. 25 szt. komputerów i 25 szt. monitorów do CKZ w Ełku. Szczegółowa specyfikacja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Osoba wyznaczona do kontaktu – Żaneta Jakubowska

Numer telefon do kontaktu: 731 922 535, 87 621 78 78

Termin wykonania usługi ustala się do dnia 10.08.2024r.

  • Forma złożenia oferty

Ofertę należy składać na załączonym formularzu w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla CKZ w Ełku” do sekretariatu CKZ w Ełku ul. Matejki 1 do dnia 12.07.2024 r. do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe: pobierz plik pdf pdfZapytanie_ofertowe_2.pdf779.54 KB

Załącznik nr 1: pobierz plik pdf pdfZałącznik_nr_1.pdf418.83 KB

Załącznik nr 2: pobierz plik pdf pdfZałącznik_nr_2.pdf269.13 KB

Załącznik nr 3: pobierz plik pdf pdfZałącznik_nr_3-skompresowany.pdf775.24 KB

Klauzula informacyjna: pdfKlauzula_informacyjna.pdf55.81 KB

Informacja z otwarcia ofert: pdfINFORMACJA_Z_otwarcia_ofert_2-2024.pdf145.86 KB

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: pdfZawiadomienie_o_unieważnieniu.pdf195.58 KB