Szanowni Państwo, zapraszamy wszystkich nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku 15.09.2023 roku o godzinie 14:00  ul. Matejki 1, 19-300 Ełk na Radę Pedagogiczną.

Drodzy słuchacze, przypominamy iż wszyskie zajęcia odbywają się przy ul. Matejki 1.

Słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

Szanowni Państwo, zapraszamy wszystkich nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku 28.08.2023 roku o godzinie 10:00  ul. Matejki 1, 19-300 Ełk na Radę Pedagogiczną.

ZAPYTANIE OFERTOWE

  1. Nazwa i zakres zamawiającego: Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie prac budowlanych polegających na odnowieniu elewacji budynku H-4 w celu dostosowania obiektu do użytkowania na potrzeby CKZ.

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 r. o godz. 9:00 w siedzibie placówki przy ul. Matejki 1.

Szanowni Państwo, zapraszamy wszystkich nauczycieli 13.06.2023 roku o godzinie 14:00  ul. Matejki 1, 19-300 Ełk oraz 23.06.2023 roku o godzinie 10:00  ul. Matejki 1, 19-300 Ełk na Radę Pedagogiczną.

Szanowni Państwo, w załączniku przedstawiamy harmonogram części praktycznej i pisemnej egzaminu zawodowego czerwiec 2023.

W dniu 11.05.2023r. uczniowie odbywający zajęcia praktyczne w CKZ w Ełku z klasy 4ts (technik pojazdów samochodowych) i 3s (mechanik pojazdów samochodowych) uczestniczyli w wycieczce szkoleniowej do Inter Cars w Łomży (szkolenie Show Car).

Uprawnieni pracownicy chcący skorzystać ze świadczeń socjalnych w roku 2023 proszeni są o złożenie informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej (załącznik nr 2 ) wraz z Pit-ami do wglądu!!! w nieprzekraczalnym terminie do 15.05.2023 w sekretariacie CKZ w Ełku, ul. 11 Listopada 24.