Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku jest Beneficjentem projektu realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu w ramach konkursu RPWM.02.04.01-IZ.00-28-008/16 pn. „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”.

Okres realizacji projektu: 2 października 2017 r. – 31 marca 2022 r. Wartość ogółem projektu to 5 226 685,86 zł, w tym wydatki: kwalifikowalne: 5 226 685,86 zł, wnioskowane dofinansowanie: 4 701 025,86 zł, wkład UE: 4 442 682,98 zł, wkład własny: 10,06%, procent dofinansowania wartości: 89,94%.

IMG 1589

Celem projektu jest przygotowanie i realizacja wysokiej jakości usług poradnictwa edukacyjno–zawodowego szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz wdrożenie i realizacja programu zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego na poziomie lokalnym.

Szkolny Punkt Informacji i Kariery, ul. Matejki 1, 19-300 Ełk