Uprawnieni pracownicy chcący skorzystać z zapomogi socjalnej w związku ze zwiększonymi okresowo wydatkami oraz paczek mikołajkowych dla dzieci proszeni są o złożenie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2023 do godziny 15.00 w sekretariacie CKZ w Ełku, ul. Matejki 1.