Spotkanie z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ełku.

Mając na uwadze różnorodne pasje i zainteresowania młodzieży, realizującej praktyczną naukę zawodu w naszej placówce, w tym zainteresowanie służbą mundurową oraz potrzebę wspólnego działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży, 13 listopada 2023 roku odbyło się spotkanie uczniów klas trzecich z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ełku.

Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z zasadami odbywania Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, Zawodowej Służby Wojskowej oraz z ofertą kształcenia na uczelniach wojskowych. W sposób szczególny prowadzący zachęcali młodzież do wstępowania w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej, w których służbę można doskonale łączyć z codzienną pracą zawodową w cywilu, tu o łączeniu pracy zawodowej ze służbą opowiedział jeden z naszych wieloletnich nauczycieli Pan Bogdan Zarzecki.

Organizatorem spotkania była p. Magdalena Lulewicz - doradca zawodowy.

ML