Uprawnieni pracownicy  chcący skorzystać z dofinansowania wczasów zorganizowanych we własnym zakresie oraz zapomogi socjalnej w związku ze zwiększonymi okresowo wydatkami proszeni są o złożenie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 29 lutego 2024 do godziny 15.00 w sekretariacie CKZ w Ełku, ul. Matejki 1.