Szanowni Państwo, od dnia 22.01.2024 roku od godziny 12:00 będzie możliwość sprawdzenia wstępnych wyników egzaminu elektronicznego.

Wyniki będą dostępne w portalu zdającego:

 https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl 

Uprzejmie przypominamy, że zdający, aby móc się zalogować do portalu musi znać swój login i hasło. W przypadku nie posiadania hasła prosimy dokonać rejestracji w portalu zdającego. Aby dokończyć rejestrację należy w pasku adresowym  przeglądarki wpisać następujący adres: 

https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/aktywacja

Następnie na załadowanej stronie należy wpisać login oraz  kod aktywacyjny.

W celu uzyskania loginu i kodu aktywacyjnego prosimy o kontakt z sekretariatem CKZ w Ełku.